Tillfälligt uppehåll pga. Covid-19

I enlighet med Antiokias Grekisk-Ortodoxa patriarkats beslut från 21/3 om att ställa in alla offentliga gudstjänster (inkl. liturgin), samt de rekommendationer som kommer oss till del från myndigheterna, och med vägledning från det Skandinaviska Vikariatets ledare Arkimandrit Jean (Mansour) har vi beslutat att ställa in de planerade liturgier som står i schemat.

Så fort vi får välsignelse från vår moderkyrka igen, och så fort myndigheterna ger grönt ljus, kommer vi att återuppta liturgierna i Göteborg igen. Exakt när det sker är i dagsläget (24/3) oklart. Vänligen håll dig uppdaterad genom att titta in här på hemsidan regelbundet, eller gilla vår sida på Facebook.

Fader Mikael Fälthammar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *