Mikael vigs till diakon!

ImageI stor glädje fick vi ta emot beskedet att Mikael kommer att vigas till diakon i den Ortodoxa Kyrkan vid den Gudomliga Liturgin på söndag 31:a Mars kl. 10:30 i St. Helen’s Antiokenska ortodoxa församling, Paris. Hans Nåd Biskop Ignatius (Alhoshi), patriarkens ställföreträdare i det Europeiska Ärkestiftet, kommer att förrätta vigningen. De som vill är välkomna att delta på ceremonin, även om resan förvisso är i längsta laget.

Må Herren hjälpa honom och bistå honom till allt gott verk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *