Liturgi på Gudsmoderns avsomnande

Lördag den 15:e Augusti firar vi liturgi i Vasakyrkans församlingshem kl. 10:00. Dagens högtid är Gudsmoderns avsomnande som du kan läsa om här och här.

Festens epistel, Fil 2:5-11: Var så till sinnes som Kristus Jesus var:
 Han var till i Guds gestalt 
men räknade inte jämlikheten
med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv
 och tog en tjänares gestalt
 och blev människan lik.
 När han till det yttre 
hade blivit som en människa,
 ödmjukade han sig
 och blev lydig ända till döden – 
döden på korset.
 Därför har Gud också upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet
 över alla namn, 
för att i Jesu namn 
alla knän ska böjas,
 i himlen och på jorden
 och under jorden,
 och alla tungor bekänna 
att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.


 

Festens Evangelium, Luk 10:38-42, 11:27-28: Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem . Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: “Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” Herren svarade henne: “Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.” När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: “Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!” Han sade: “Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Gudsmoderns avsomnande

Gudaföderskans införande i templet

Denna fest är en av kyrkoårets 12 stora högtider. Den firas till minnet av av jungfru Marias inträde i templet som treåring. Joakim och Anna, Herrens morföräldrar och Marias föräldrar, kunde inte få barn. De bad till Gud om ett under, och gav ett löfte: om de fick ett barn skulle de helga det barnet till Guds tjänst. Gud hörde deras bön och de fick jungfru Maria.

När barnet var tre år gammalt överlämnades hon till Sackarias, Johannes döparens blivande far, i templet. Hon gick gladeligen dit, och levde där fram till dess hon var tolv år gammal då Sackarias trolovade henne med Josef.

Festens innebörd är i all korthet att visa på Gudsmoderns fullkomliga hängivelse till Gud, vilket var förutsättningen för att hon skulle blir Herren Jesu Kristi moder.

Klicka på denna länken för att lyssna till ett 39 minuter långt föredrag om festens innebörd i Kyrkan.

 

Gudsmoderns införande i templet

Välkommen till typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

 

Gudaföderskans avsomnande

Guds Moders avsomnande

Söndagens aftongudstjänst firas med anledning av Guds Moder Marias avsomnande, dvs. hennes himmelska hädanfärd. I Kyrkans tradition och hymnografi framkommer den urkristna tron att Maria, i likhet med Enok och Elia i Gamla Testamentet, for hädan till himmelen med både själ och kropp då hon somnade in. Traditionen förtäljer hur hon när stunden var inne fick sällskap av de 12 apostlarna, förutom Thomas, vilka fördes på moln till Jerusalem där Guds Moder bodde då. Utöver de 11 var även Paulus, biskoparna Dionysios, Hierotheos och Timotheos där. Då de stod omkring henne befallde hon sin ande i hans händer som är både hennes son och vår Gud. Han steg själv ner från himmelen och tog hennes själ i sin famn och förde hem den till sig (se ikonen ovan där Marias själ är den vita lilla barnet i Kristi famn – ett motiv som korrelerar med de klassiska Gudsmodersikonerna).

Apostlarna, ledda av Petrus, bad och sjöng hymner till Marias ära och förde hennes kropp i procession till en grav i Kedron nära Getsemane vilken blivit förberedd för henne. När aposteln Thomas anlände till staden tre dagar efter begravningen ville han gärna skåda Gudaföderskans kropp en sista gång, men när de öppnade graven var den tom.

Biskop Kallistos Ware skriver att denna berättelse understryker några saker som den Ortodoxa Kyrkan håller för sant angående Guds Moder Maria: Hon led, likt sin son Jesus, en kroppslig död men hennes kropp, likt sin sons, restes åter upp på tredje dagen och hon fördes till himmelen både till själ och kropp. Hon är bortanför död och dom och lever i evigheten. Kroppens uppståndelse, vilken alla kristna väntar på, har i hennes fall redan ägt rum.

Detta betyder inte att hon är skild från oss vanliga människor. Tvärtom är det samma kroppens uppståndelse som vi alla väntar på och som hon redan fått erfara. Vidare är hennes moderskap en gåva till hela Kyrkan, i det att Jesu ord “När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: “Se din mor.” Dessa ord har alltid lästs av Kyrkan som så att Kristus ger sin egen Moder till Kyrkan, här representerad av lärjungen Johannes.

Välkommen till typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Guds Moders avsomnande:

På söndag firar vi gudstjänst med anledning av Guds Moders avsomnande. Så här skriver två Ortodoxa teologer om festens innebörd:

Festen till Gud Moders avsomnande omfattar två tydliga men oskiljaktiga moment i Kyrkans tro: för det första döden och begravningen och för det andra Guds Moders uppståndelse och upptagande i himlen. Ortodoxa Kyrkan vet hur man ska respektera denna händelses hemlighetsfulla karaktär som inte utgjorde något tema för apostolisk förkunnelse. Egentligen är det här ett mysterium, inte ämnat att höras av “dem utanför” men uppenbarat för Kyrkans inre medvetande. För dem som är fasta i tron på Herrens uppståpndelse och himmelsförd är det tidigt att om Guds Son antog sin mänskliga natur i Jungfruns sköte, måste hon som tjänade inkarnationen i sin tur bli upptagen till härligheten hos sin Son som är uppstånden och uppstigen till himmelen. “Stå upp, o Herre, till din vila; du och din helighets ark.” Graven och döden kunde inte hålla kvar “Livets Moder,” ty hennes Son hade överfört henne till den tillkommande tidsålderns liv.

Förhärligandet av Modern är ett direkt resultat av Sonens frivilliga förödmjukelse: Guds Son blir människa och blir “människosonen,” i stånd att dö, under det att Maria som blir Guds Moder, tar emot den “härlighet som tillhör Gud” och är den första bland männskliga varelser att delta i skapelsens gudomliggörelse. “Gud blev människa för att människan skulle bli Gud.” Ordets människoblivande visar sig således vid slutet av Marias liv på jorden.

Den tillkommande tidsålderns härlighet, människans sista mål, är redan förverkligad, inte bara i en av de gudomliga hypostaserna som blev kött utan även i en mänsklig person som blev gud. Denna övergång från död till liv, från tid till evighet, från jordiskt förhållande till himmelskl salighet, placerar Guds Moder bortom den allmänna uppståndelsen och yttersta domen, bortom den Andra tillkommelsen som kommer att avsluta världens i historia. Festen den 15:e Augusti är en andra hemlighetsfull Påsk, eftersom Kyrkan i denna firar, före tidens slut, den hemliga förstlingsfrukten av dess esklatologiska fulländning.

– ur boken “the Meaning of Icons” av L. Ouspenskij & V. Lossky (hämtat ur Ortodox Tidning nr. 8 (471) årg. 49, s. 16.)

Typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg. Välkommen!