Makarios den store

20140116-150003.jpg

Makarios den store, koptisk ikon från 1700-talet.

Den helige Makarios den Store var från Thebaid i Egypten, enligt somliga en lärjunge till den helige Antonios den store. Han föddes omkring år 331 och kämpade i asketism i öknen vid Sketis. Som ung kallades han “det åldriga barnet” på grund av sin stora visdom och strama livsföring. Han vigdes till präst och dog 391, vid sextio års ålder. Det finns femtio andliga homilier som skrivits honom och som bl.a. utgivits på svenska (Artos 2001).

Det sägs om den helige Makarios att han blev så som en gud på jorden, för precis som Gud skyddar hela världen, så han överskylde Makarios de fel som han såg som om han inte såg dem. När han kom tillbaka till sin cell hittade en tjuv som höll på att ta hans saker och packa dem på en kamel. Makarios likgiltighet för ägande var så stor att han hjälpte tjuven lasta kamelen. När kamelen vägrade att resa på sig återvände Makarios återvände till sin cell och tog fram en liten hacka, sade att kamelen ville visst ha hackan också, lastade på den och knuffade upp kamelen. Kamelen lydde Makarios, men snart lade den sig ner igen, och ville inte flytta sig förrän allt hade återbördats till Makarios igen. Den helige Makarios den Store kallas också “av Egypten,” eftersom han tillhörde den gamla ursprungsbefolkningen i Egypten, kopterna.


Välkommen på aftongudstjänst i “Kryptan”, Vasakyrkan nu på söndag kl. 17.