Predikan: Gud ser dig, och låter sig bli sedd

Predikan: Gud ser dig, och låter sig bli sedd

Första söndagen i fastan kallas för “Ortodoxins seger”, eftersom ett kyrkomöte år 843 försvarade ikonernas plats i kyrkan. Ikonerna vittnar om att Gud blev sann människa, han lät sig ses. Filippos drar med sig Natanael i dagens evangelietext (Joh 1:43-51) med orden “Följ med och se!” Och Jesus säger till Natanael att “jag såg dig” redan innan de möttes. Gud ser oss, och älskar oss så mycket att han låter sig bli sedd av oss.

Predikan: Gud ser dig, och låter sig bli sedd
Predikan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 10:37
Rewind 30 Seconds
1X

Fäderna vid det sjunde Ekumeniska Konciliet

Ikonernas återställandePå den söndag som infaller efter den 11:e oktober firar vi minnet av de 350 heliga fäderna som samlades till det sjunde ekumeniska konciliet. Det ägde rum i staden Nicea år 787 under den helige patriarken Tarasios, då kejsarinnan Irene och hennes son Konstantin Porphyrogenitus regerade. Man samlades för att vederlägga den ikonoklastiska villoläran, alltså läran om att ikoner inte hade någon plats i Kyrkans liv. Denna villolära hade fått kejserligt stöd i och med det edikt som kejsaren Leo Isauriern lät utfärda år 726.

Många av de heliga fäder som fördömde ikonoklasmen vid detta heliga koncilium dog senare som bekännare och martyrer för de heliga ikonerna under ikonoklasmens andra stora angreppet under 800-talet, speciellt under kejsar Leo Armenierns styre.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Ikonutställning 5-6 april

KristusDen 5-6 april kommer vår församling att arrangera en ikonutställning i Vasakyrkan, Göteborg, med ikoner målade av lokala ikonografer med anknytning till vår församling. Utställningens öppettider är Lördag 11-14, Söndag 9:30-16, och fader Mikael kommer att hålla ett öppnande föredrag om ikonens plats och roll i vår kyrkotradition kl. 11 på lördagen.

Missa inte denna chans att ta del av mycket vackra handmålade ikoner med många olika motiv!

Metropolit Kallistos Ware: “Ikonen – port till himmelen”

Med anledning av Ortodoxins seger vilken vi firar på söndag (första söndagen i stora fastan) uppmuntrar vi våra läsare att lyssna till Metropolit Kallistos föredrag om ikonen som en port till himmelriket (föredraget är på engelska).

Ortodoxins seger firas till minne av ikonvännernas seger över ikonstormarna (=de som var emot bruket av ikoner). Efter flera sekler av stridigheter i det bysantinska riket om huruvida ikoner var tillåtna eller inte (kejsarna drev vanligen linjen att de inte var det, av olika anledningar, medan Kyrkans folk ville bevara ikonerna – en tid när Kyrkan fick många martyrer för ikonbrukets skull) segrade slutligen ikonvännerna. Beslutet om att ikoner skulle användas av Kyrkan togs på det sjunde och senaste ekumeniska konciliet i Nicea år 787. Efter ytterligare en attack mot ikonerna upprättade kejsarinnan Theodora bruket igen år 842. Efter detta beslut firas denna söndag varje år.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg. Välkomna!