Föredrag: Feminism och Gudaföderskan Maria

Föredrag: Feminism och Gudaföderskan Maria

Detta föredrag kom till på inbjudan av Teologiskt forum Björköby, Vetlanda pastorat. Fader Mikael talar om feminism och kamp i Kyrkan, och Guds Moder Maria, “Evas tårars befrielse”, som förebild i Traditionen.
Föredraget inleds med att studera de båda skapelseberättelserna i Första Mosebok. Ur dem och kyrkofädernas kommentarer om dem ser vi en ortodox antropologi. Därefter talar fader Mikael om Syndafallet och frälsningen ur ett ortodoxt kristet perpektiv. Vidare även om Marias roll i frälsningen. Avslutningsvis kommer en skiss av kvinnorörelsens historia i tre faser. Till sist ett förslag på hur en sund kristen feminism med rötter i den heliga Traditionen skulle kunna se ut.

Föredrag: Feminism och Gudaföderskan Maria
Predikan

 
 
00:00 / 58:47 min
 
1X
 

Liturgi på Gudsmoderns avsomnande

Lördag den 15:e Augusti firar vi liturgi i Vasakyrkans församlingshem kl. 10:00. Dagens högtid är Gudsmoderns avsomnande som du kan läsa om här och här.

Festens epistel, Fil 2:5-11: Var så till sinnes som Kristus Jesus var:
 Han var till i Guds gestalt 
men räknade inte jämlikheten
med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv
 och tog en tjänares gestalt
 och blev människan lik.
 När han till det yttre 
hade blivit som en människa,
 ödmjukade han sig
 och blev lydig ända till döden – 
döden på korset.
 Därför har Gud också upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet
 över alla namn, 
för att i Jesu namn 
alla knän ska böjas,
 i himlen och på jorden
 och under jorden,
 och alla tungor bekänna 
att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.


 

Festens Evangelium, Luk 10:38-42, 11:27-28: Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem . Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: “Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” Herren svarade henne: “Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.” När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: “Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!” Han sade: “Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Gudsmoderns avsomnande

Guds Moders avsomnande:

På söndag firar vi gudstjänst med anledning av Guds Moders avsomnande. Så här skriver två Ortodoxa teologer om festens innebörd:

Festen till Gud Moders avsomnande omfattar två tydliga men oskiljaktiga moment i Kyrkans tro: för det första döden och begravningen och för det andra Guds Moders uppståndelse och upptagande i himlen. Ortodoxa Kyrkan vet hur man ska respektera denna händelses hemlighetsfulla karaktär som inte utgjorde något tema för apostolisk förkunnelse. Egentligen är det här ett mysterium, inte ämnat att höras av “dem utanför” men uppenbarat för Kyrkans inre medvetande. För dem som är fasta i tron på Herrens uppståpndelse och himmelsförd är det tidigt att om Guds Son antog sin mänskliga natur i Jungfruns sköte, måste hon som tjänade inkarnationen i sin tur bli upptagen till härligheten hos sin Son som är uppstånden och uppstigen till himmelen. “Stå upp, o Herre, till din vila; du och din helighets ark.” Graven och döden kunde inte hålla kvar “Livets Moder,” ty hennes Son hade överfört henne till den tillkommande tidsålderns liv.

Förhärligandet av Modern är ett direkt resultat av Sonens frivilliga förödmjukelse: Guds Son blir människa och blir “människosonen,” i stånd att dö, under det att Maria som blir Guds Moder, tar emot den “härlighet som tillhör Gud” och är den första bland männskliga varelser att delta i skapelsens gudomliggörelse. “Gud blev människa för att människan skulle bli Gud.” Ordets människoblivande visar sig således vid slutet av Marias liv på jorden.

Den tillkommande tidsålderns härlighet, människans sista mål, är redan förverkligad, inte bara i en av de gudomliga hypostaserna som blev kött utan även i en mänsklig person som blev gud. Denna övergång från död till liv, från tid till evighet, från jordiskt förhållande till himmelskl salighet, placerar Guds Moder bortom den allmänna uppståndelsen och yttersta domen, bortom den Andra tillkommelsen som kommer att avsluta världens i historia. Festen den 15:e Augusti är en andra hemlighetsfull Påsk, eftersom Kyrkan i denna firar, före tidens slut, den hemliga förstlingsfrukten av dess esklatologiska fulländning.

– ur boken “the Meaning of Icons” av L. Ouspenskij & V. Lossky (hämtat ur Ortodox Tidning nr. 8 (471) årg. 49, s. 16.)

Typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg. Välkommen!