Gudstjänstschema höst 2018

Liturgier under ht. 2018 är följande söndagar kl. 15:00 i rumänska församlingens kyrka, S:t Matteus kapell vid Sannaplan, Göteborg:

  • 12 och 26 Augusti
  • 9 och 23 September
  • 7 och 14 Oktober
  • 11 och 25 November
  • 9 och 25 December (OBS: Liturgin Juldagen 25/12 börjar kl. 16:00)

Håll utkik på hemsidan efter särskilda datum, som t.ex. våra temadagar då vi djupdyker i den gudomliga liturgin och dess betydelse och symbolism. Dessa datum publiceras framgent.

Fr. Mikael i samspråk med besökare, rumänska kyrkan. Foto: Björn Horst.

Predikan: Julens nya glädje

Predikan: Julens nya glädje

Fader Mikael predikar över julens glädje och Kristi födelse. Att Guds Son blev människa av den Helige Ande och jungfru Maria pekar på Guds trofasthet och enorma kärlek till människan genom sitt utgivande. Det var vi som gick vilse, men det är Gud som letar upp oss igen. Detta ger orsak att “inte vara rädda” längre, och att “glädja sig” enligt änglarnas uppmaning till herdarna i julnatten.

Predikan: Julens nya glädje
Predikan

 
 
00:00 / 9:02
 
1X
 

Liturgi på juldagen kl. 15:00

Det blir liturgi på juldagen kl. 15:00 i S:t Matteus kapell på Västra kyrkogården. Vi firar vår liturgi på svenska efter att den rumänska församlingen avslutat sin sammankomst.

Varmt välkommen att fira glädjen över Frälsarens födelse som människa mitt ibland oss!

Kyrkskola under predikan. Efter liturgin blir det knytkalas.

Studera kyrkomusik och teologi till hösten!

Studera ortodox kyrkomusik och teologi i Göteborg till hösten!

Till hösten startar Sankt Ignatios en filial i Göteborg. Här kan du påbörja dina studier till präst och församlingspedagog, fördjupa dig i ortodox teologi och tradition eller studera en ettårig utbildning i kyrkomusik.

Välkommen med din intresseanmälan redan idag! Senaste dag för anmälan är 9 februari.
Läs mer på vår hemsida: www.sanktignatios.org

 

Podcast 05: Om Kyrkorummet

Podcast 05: Om Kyrkorummet

Fr. Mikael ger en kort introduktion till det Ortodoxa Kyrkorummet och vad besökaren ser där. Dessutom får lyssnaren en liten förklaring till varför det ser ut som det gör när vi firar gudstjänst.

Podcast 05: Om Kyrkorummet
Predikan

 
 
00:00 / 20:32
 
1X
 

Biskopsliturgi 1/11 Landala kapell

Kära bröder och systrar.
Söndagen den 1:a November bjuder vi in er alla till den Gudomliga Liturgin. Metropolit Ignatios (Al-Hoshi) och fader Jean (Mansour) kommer att fira gudstjänsten.
Dag & tid: Söndag 1/11 kl. 14:30
Plats: Landala kapell, Kapellgången 14, Göteborg.
Efteråt blir det kaffe och bulle.
Alla är varmt välkomna!
I Kristus, fader diakon Mikael Fälthammar
Översättning inbjudan

Information om hösten:

Kära vänner och församling, här kommer viktig information om vad som händer i vår församling under hösten:

Innehåll:

1.) Församlingens festdag söndag 13/9.

2.) Terminen har dragit igång: Gudstjänster, Studiecirkeln bönegruppen och fr. Mikaels schema.

3.) Församlingsdag 26/9 – Välkommen!

4.) Fader Mikaels resa till Beirut.

5.) Dop och Myrrasmörjelse i december.

1.) Församlingens festdag nu på söndag 13/9.

Nu på söndag firar vi Uppståndelsekyrkans invigning i Jerusalem år 335, vilket är vår församlings festdag. Det blir typikagudstjänst kl. 10:00 följt av lite festlig mat tillsammans. Predikan kommer att handla om vår församling som en liten del av Kristi världsvida Kyrka och vad vår historia bjudit på, samt vad vi ser fram emot. Efter maten blir det första tillfället för studiecirkeln för terminen, och vi kommer att tala om att leva som ortodox kristen i vardagen i Göteborg idag, och vad det innebär.
2.) Terminen har startat: Gudstjänster, Studiecirkeln, Bönegruppen och fr. Mikaels schema.

Som vår statistik visar är det alltid en stillsam start på höstterminerna, så även denna gång. Nu bör dock alla vara tillbaka på jobb och skola, så även vår familj, och terminen kan dra igång på allvar. Tänk på att vi bär vår församling tillsammans, både ekonomiskt och vad gäller arbetsbördan vid varje sammankomst. Anmäl dig till att hjälpa till med att göra iordning kyrkorummet vid typika och liturgi. Anmäl dig till att bidra med fika eller mat vid gudstjänsterna. Fråga fader Mikael om det finns något du kan hjälpa till med, eller om du har ett förslag på något du vill bidra med.

Nytt för denna termin är att vi kommer att kunna fira liturgin två gånger per månad! Fader Jean kommer till oss en gång i månaden och firar liturgin på arabiska och svenska i Vasakyrkans församlinghem. Dessutom kommer vi att fira tillsammans med fader Dorotej och heliga Maria Magdalenas Ortodoxa församling en lördag i månaden utöver våra egna liturgier. Se vår hemsida för fullständigt schema, och skriv upp tiderna i din kalender! Den som använder sig av elektronisk kalender kan få församlingens schema till sin telefon eller dator – meddela fader Mikael om det. Även om vi tillhör olika patriarkat (Antiokia och Belgrad) och församlingar är det viktigt att vi firar liturgi gemensamt, för vi tillhör ju samma Kristi Ortodoxa Kyrka.

Studiecirkeln startar igen nu på söndag, och vi kommer att ses vid fyra tillfällen under hösten. Även det står på schemat på hemsidan. Vi har två gästföreläsare i höst, Daniel Öhrvall från Heliga Annas församling i Stockholm och Arkimandrit Dorotej från Heliga Treenighetens kloster i Bredared utanför Borås.

Vår bönegrupp är igång också: vill du samlas tillsammans med folk ur församlingen i varandras hem och be under mer intima former för sådant som ligger på ditt hjärta? Kontakta Pernilla Xenia Borg för information om när och var bönegruppen träffas: pax.borg(a)gmail.com

Under höstterminen kommer jag (fr. Mikael) att arbeta med församlingen på måndagar (och söndagar så klart). Jag tar gärna emot samtal eller träffas på dessa dagar, om du vill ha ett samtal eller går och funderar på något. Det är bara att höra av sig.
3.) Församlingsdag lördagen 26/9 – Välkommen!

Lördagen den 26/9 har vi församlingsdag i Vasakyrkans församlingshem. Temat är “Gemenskap och ansvar” och kommer att handla om dessa två grundstenar i att bygga församling från grunden. Schemat för dagen ser ut så här, i skrivandets stund:

10:00 – Typikagudstjänst

11:00 – Gemenskap: “Antiokia och Göteborg: närmare varandra än man tror!”

12:00 – Lunch

13:00 – Ansvar: “Kroppen är en och har många delar: tankar utifrån St Paulus ord i 1 Kor 12”

14:00 – Fika och samtal

15:00 – Slut

Församlingsdagen är gratis. Anmälan skickas till kristiuppstandelse(a)gmail.com senast 24/9. Alla är välkomna!
4.) Fader Mikaels resa till Beirut.

Under mitt möte med hans salighet Patriark Johannes i Paris den 3:e juni bjöd patriarken in mig till Balamands kloster och universtet under hösten. Givetvis tackade jag ja till denna inbjudan och började planera att kunna åka så snart som möjligt, kanske redan i början av september? Av en rad olika anledningar blev det inte av så tidigt, men jag har bokat in att resa till Balamand i Libanon under sista veckan i oktober. Där kommer jag att få träffa lärare och studenter, bekanta mig med andliga ledare för vår Kyrka och lära mig mycket om antiokensk kultur och identitet. Jag kommer också kunna berätta om vårt arbete i Göteborg och Västkusten, samt få hjälp i det arbete vi utför här. Bed för denna resa redan nu!
5.) Dop och Myrrasmörjelse i december.

Med stor glädje kan vi tillkännage att det blir möjlighet till dop och myrrasmörjelse av katekumener i december. Personer som gått vår studiecirkel och som önskar låta sig inneslutas i den Ortodoxa Kyrkans gemenskap kommer då att ges tillfälle till detta. Skriv upp detta särskilda tillfälle i er kalender!
I Kristus.

Fader Mikael Fälthammar

Diakon, Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling.

Mobil: +46 (0)704-745604

Email: mikael.falthammar(a)gmail.com

Helige Polycarpos av Smyrna, 23 februari

polycarpos, martyr, smyrna, ikonHelige Polycarpos, biskop i Smyrna, som var “fruktbar i alla goda gärningar” (Kol. 1:10), föddes innan 100-talet efter Kristus, och bodde i Smyrna i Mindre Asien. Han blev föräldralös tidigt men en from änka, Kallista, fick en uppenbarelse av en ängel att hon skulle ta in Polycarpos och uppfostra honom. Efter hans adoptiva moder dog skänkte Polycarpos alla sina ägodelar till fattiga, och började leva ett kyskt liv. Han sörjde för sjuka och döende. Han var god vän med Helige Bucolus, biskop av Smyrna (firas 6/2). Denne vigde Polycarpos till diakon och gav honom i uppgift att predika Guds Ord i kyrkan. Han vigde Polycarpos även till präst senare. Aposteln Johannes levde ännu vid denna tid. Polycarpos var mycket nära vän med Aposteln och ibland åkte med aposteln på apostoliska resor.

Innan Bucolus dog uttryckte han en önskan om att Polycarpos skulle bli biskop i Smyrna. När Polycarpos blev biskop kom Herren Jesus Kristus till honom i en syn. Polycarpos ledde sin församling med apostolisk iver, och han älskades mycket av prästerskapet. Helige Ignatios, Gudbäraren av Antiokia (20/12) hade också stor respekt för Polycarpos. Då Ignatios skulle resa till Rom för att lida martyrdöd, skrev han till Polycarpos att, ”du behövs nu i denna tidsålder om vi skall nå Gud, precis som en lots behöver vind, och precis som en sjöman i stormande hav behöver en hamn.”

Kejsaren Markus Aurelius (161-180) började en fruktansvärd förföljelse mot kristna. Hedningarna krävde att en domare skulle söka upp Helige Polycarpos eftersom han ansågs vara ”alla kristnas fader” och ”Asiens förförare”.

Vid den bodde Polycarpos utanför staden i en liten by, då hans församling var rädda för hans säkerhet. När soldaterna kom för att arrestera honom gick han ut till dem, bjöd in dem och gav dem mat. Han bad om att få en stund över för att be, för att förbereda sig inför sin martyrdöd. Berättelsen om hans lidande och död har nedtecknats i ”Brevet från Smyrnakyrkans kristna till andra kyrkor” – en av de äldste åminnelsetexter i kristendomen.

Då han ställdes inför rätten bekände Polycarpos öppet att han trodde å Kristus, och han dömdes till att bli bränd. Bödeln skulle spika fast honom vid bålen men Polycarpos hävdade att Gud skulle ge honom styrka att stå ut med lågorna, så att det räckte med att de band fast honom. Lågorna kom upp runtomkring helgonet, men brände honom inte. Lågorna kom tillsammans igen ovanför hans huvud i formen av ett valv. Hedningarna märkte att elden inte kunde skada honom, därför stack de honom med en kniv. Det kom så mycket blod ur såret att elden släktes. Biskopsmartyren Polycarpos kremerades sedan. De kristna i Smyrna tog emot hans heliga reliker med vördnad, och de firar hans martyrdöd varje år ännu.

Troparion (Ton 4)

Då du delat Apostlarnas livsstil ärvde du deras tron. Och du hittade vägen till gudomlig kontemplation genom att utöva dygder.
O du som av Gud är inspirerad, genom att undervisa sanningens ord felfritthar du försvarat vår Tro, till och med genom att utgjuta blod.
Biskopsmartyr Polycarpos, bed till Kristus Gud att våra själar må frälsas!

Kontakion (Ton 1)

Genom dygder offrade du upp en andlig frukt åt Herren,därför förhärligades du som en värdig ärkepräst, kloke Polycarpos.
Idag upphöjer vi ditt ärbara minne med sång som har blivit upplysta av dina ord,
och ger därmed ära åt Herren.

Juldagsliturgi 25:e December

På torsdagen den 25:e December kl. 10:00 firar vår församling juldagsliturgin för Kristi födelse tillsammans med Heliga Maria Magdalenas Ortodoxa församling i Serbiska Kyrkan i Kortedala (Runstavsgatan 9 – f.d. Vårfrukyrkan). Alla är välkomna!

Efter liturgin delar vi en gemensam måltid där var och en har tagit med sig något gott att äta.

Kristi födelse

Kristi födelse

Gudomlig Liturgi och vigsel

Gudomliga Liturgin firas i Vasakyrkans församlingshem på lördag den 6:e september kl. 10:00.

Välkommen till den Gudomliga Liturgin i Vasakyrkans församlingshem tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling och Kristi Förklarings rysk-ortodoxa församling. Fader Jean och fader diakon Mikael kommer att celebrera tillsammans med Kristi Förklarings prost fader Angel samt fr. Gabriel från Heliga Treenighetens Kloster. Kör från båda församlingarna medverkar. Fader Angel kommer att ta emot bikt innan gudstjänsten startar för den som vill bikta sig.

Under liturgin kommer en kröning av ett brudpar äga rum, alltså en ortodox vigsel!

Efter gudstjänsten bidrar vi alla med något gott att äta eller dricka till knytkalaset.

Alla Heligas Dag

På söndag firar vi terminens sista aftongudstjänst. Den helige Theofanes Eremiten undervisar om Alla Helgons Dag:

“Den Heliga Kyrkan firar helgon varje dag. Dock har det funnits Gudi behagliga människor som kämpat på i hemlighet och som inte uppenbarats för den Heliga Kyrkan. Därför har Kyrkan bestämt en dag då hon firar alla dem som behagat Gud genom seklerna, så att ingen ska glömmas bort att vördas av Kyrkan. Kyrkan bestämde att detta skulle ske direkt efter den Helige Andes nedstigandes fest, eftersom det är genom den Helige Andes nåd som helgon formas och än idag fortsätter att formas. Den Helige Andes nåd föder ånger och syndernas förlåtelse. Den för människan i kamp mot lidelser och lusta och kröner ansträngningarna med renhet och lidelsefrihet. Så framträder en ny skapelse, lämpad för en ny himmel och en ny jord. Låt oss vara ivriga att följa Guds helgon. Dagens evangelieläsning undervisar oss att göra detta: den kräver trons orädda bekännelse på Herren och odelad kärlek till honom, att ta på sig självförsakelsens kors och från djupet av hjärtat avsäga sig allt. Låt oss börja enligt dessa instruktioner.”

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Gudomlig liturgi på lördag 1:a Mars

Välkommen att närvara vid den Gudomliga Liturgin tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Vi kommer samman kl. 10 nu på lördag den 1:a Mars i Vasakyrkans församlingshem. Fader Johannes och fader diakon Mikael celebrerar på arabiska och svenska. Kör från församlingen.

OBS: Inget knytkalas efter denna gudstjänst!

Församlingen

Gudomlig Liturgi 7:e December

Välkommen att närvara vid den Gudomliga Liturgin tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Vi kommer samman kl. 10 nu på lördag den 7:e December i Vasakyrkans församlingshem. Fader Jean och fader diakon Mikael celebrerar på arabiska och svenska. Kör från församlingen.

Efter gudstjänsten anordnar vi knytkalas tillsammans. Var och en tar med sig något gott att äta eller dricka så får vi en god fest! Tänk på att vi denna gång måste äta mat på stående fot eftersom församlingshemmet är bokat direkt efter vi firat vår gudstjänst.

Se foto nedan för beskrivning av var vi skall vara under gudstjänsten.

Image

Gudomlig Liturgi 2:a November

Välkommen att närvara vid den Gudomliga Liturgin tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Vi kommer samman kl. 10 nu på lördag den 2:a November i Vasakyrkans församlingshem. Fader Jean och fader diakon Mikael celebrerar på arabiska och svenska. Kör från församlingen.

Efter gudstjänsten anordnar vi knytkalas tillsammans. Var och en tar med sig något gott att äta eller dricka så får vi en god fest!

Se foto nedan för beskrivning av var vi skall vara under gudstjänsten.

Image

Gudomlig Liturgi 5:e Oktober

Välkommen att närvara vid den Gudomliga Liturgin tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Vi kommer samman kl. 10 nu på lördag 5:e Oktober i Vasakyrkans församlingshem. Fader Jean och fader diakon Mikael celebrerar på arabiska och svenska. Kör från församlingen.

Efter gudstjänsten anordnar vi knytkalas tillsammans. Var och en tar med sig något gott att äta eller dricka så får vi en god fest!

Se foto nedan för beskrivning av var vi skall vara under gudstjänsten.

Image

Autumn Newsletter in English

Holy Resurrection Autumn News

Thank you for remembering Holy Resurrection Orthodox Church in your prayers. Here is a bit of news from our parish.

Pastoral visit

Recently we were very blessed to be visited by His Grace Bishop Ignatius, auxilary bishop for Metropolitan John of Europe, along with Father Jean Mansour. Father Jean is attached to the Antiochian Orthodox parish, St. Mary’s, in Stockholm.

Bishop Ignatius met our mission group, confirmed one of our catechumens, Joel, and celebrated Divine Liturgy with us.


Help us spread the word! Anyone can subscribe to this newsletter here.

Share on Facebook or Twitter

And remember to like our Facebook page as well.


Receiving help, and helping

We cannot emphasize enough how much we are encouraged by knowing that we are part of a worldwide community of belevivers. When Mikael stayed at the home of Fr. John (Touloumes), priest in Holy Trinity Greek Orthodox Church in Pittburg, PA, he was not only blessed by Father John’s hospitality, but also by a gift from the church in Pittsburgh. Mikael was surprised and delighted to be presented with two beautiful icons of Christ and the Theotokos at the end of Divine Liturgy. It goes without saying that he was moved by this gift, and that the mission back home would benefit greatly from it.

At his stay in Pittburgh, Mikael gave a short presentation of our mission in Sweden, and talked a little about the concept of missions in general. The heart of the matter, said Mikael, is that everyone is a missionary, in their own context.

When Mikael and Herman came back from the U.S. we were very blessed to be visited by David Bhasme (second from left) from Bangalore, India. David is part of a newly started mission in Bangalore called Saint John Chrysostom Orthodox Community. We know how important it is as a mission to receive the support from brothers and sisters around the world, as described above, so we sent three of our old icons with him back to the community. Please pray for the Orthodox faithful in Bangalore, and visit their website: http://stjohnoc.wordpress.com.


Saint Sigfrid

On the 15th of February we celebrate one of Swedens most important saints, Saint Sigfrid of Växjö [pronounced VECK-shuh]. Sigfrid lived in the eleventh century and died around 1045. He was probably of Anglo-Aaxon or Nordic origins, and was sent as a missionary to, among other places, Sweden from England where he was a monk. He came to Sweden with three brother monks (according to legend they were called Unaman, Sunaman and Vinaman). Sigfrid continued the mission work that many had carried out before him. Among his predecessors were Saint Ansgar, Saint Unni and Bishop Turgot, as well as many monks whose names have been lost in history. Sigfrid distinguished himself from his predecessors because his work in Sweden bore significantly more fruit in the form of parishes and dioceses that were established, and which continued to thrive after his lifetime.

Sigfrids work was mostly confined to the mid-southern province of Sweden called Småland, as well as some work in the province around the Swedish west coast. The first Christian King of Sweden, King Olof “the Donor”, is thought to have been baptized by Sigfrid. The same king gave various lands and farms to the church as donations, hence the name “the Donor”. With these gifts King Olof created a more stable economic base on which to build the ongoing mission work.

Sigfrid converted many heathens to Christianity and baptized them. Many different springs around the south-west bear his name, as he is said to have baptized many converts in them. At these places he also stayed for extended periods of time, building up diocesan centers. Eventually he was informed that his three brother monks had been martyred in Småland where they had stayed to run the mission. He returned and continued their work. They had, among other things, established a Christian parish in Växjö, and built a church there.

According to legend, Unaman’s, Sunaman’s and Vinaman’s murderer had ordered that they be beheaded, and had placed their heads in a basket together with a heavy rock, throwing it into a lake. When Sigfrid arrived in the area he prayed to God that he might find the heads of his three friends. One night while he was walking alone in the woods, he saw three beacons of light floating across the water, coming towards shore. Sigfrid was curious, and so he took off his shoes and waded out into the water towards the light. Under the light he saw the basket with their heads floating towards him. Sigfrid interred the relics in the church in Växjö. When icons were later painted of Saint Sigfrid he was often depicted holding the basket with the three heads. King Olof “the Donor” came to Växjö soon after he heard about the death of the martyrs. His intention was to execute the murderers, but he was prevented by Sigfrid who plead for mercy on their behalf. The murderers were fined instead. The money from the fines was used to build up the diocese in Småland, where Sigfrid continued his missionary work.

Sigfrid died in Växjö on the 15th of February, and was soon revered as a saint. His relics are still there. The veneration of Saint Sigfrid has been very popular ever since, and he is considered one of the chief protectors of Sweden.


Supporting the Swedish mission

Many of you have asked us how you can help us in our missions work. We have been so blessed by all the gifts and encouragement we have received, including icons and liturgical equipment.

We don’t want you to feel that we are asking anything of you besides your prayers. Nevertheless, for those who want to contribute to our mission, we have set up a Paypal account that you can deposit money into.

Our outreach plans include travelling to nearby cities to hold vespers. We also print Orthodox litterature in Swedish (for example lives of Saints) and give them away at Christian conferences. These are the kinds of things we do with donations. But again, please feel that you are doing more than enough just by remembering to pray for our mission. Thank you for your support.

Donate here

God bless you as you continue to do God’s work in your own community. We are so encouraged to know that we have an extended family of Orthodox Christians around the world who support our mission work. Thank you again for all your prayers and gifts.

In Christ,

Herman Fields, Mikael Fälthammar and all the faithful of Holy Resurrection Orthodox Church


Aposteln Timotheos & Anastasios Persiern:

Välkomna på söndag. Vi firar gudstjänst kl. 17 och högtidhåller minnet av Aposteln Timotheos av de 70, samt av en martyr från 600-talet: Anastasios Persiern. Läs mer om de båda här nedan:

Den Helige Timotheos

Den Helige Lärjungen Timotheos var från staden Lystra i Mindre Asien. Den Helige Timotheos omvändes till Kristus år 52 av den Helige Aposteln Paulus (död omkr. år 67, firas den 29:e Juni). När Aposteln Paulus och Barnabas första gången besökte staden Lystra, helade Aposteln Paulus en man som varit handikappad från födseln, och många av stadens invånare kom då till tro på Kristus. Bland dem fanns den framtida lärjungen Timotheos, hans mor Eunice och mormor Loida (Lois) (Apg 14:6-12, 2 Tim 1:5). Det lilla frö av tro, som Aposteln Paulus planterade i den Helige Timotheos själ, bar rikligt med frukt. Han blev en ivrig lärjunge hos Aposteln Paulus, och senare en av hans ständiga följeslagare och medarbetare i att predika Evangeliet. Aposteln Paulus älskade den Helige Timotheos och i hans brev kallade han honom för sin älskade son, och mindes hans hängivenhet och trohet med tacksamhet. Han skrev till Timotheos: ”Du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra” (2 Tim 3:10-11). Under år 65 ordinerade Aposteln Paulus den Helige Timotheos till biskop i kyrkan i Efesos, och där var helgonet verksam i 15 år. När den Heliga Aposteln Paulus satt i fängelse och visste att han snart skulle lida martyrium, tillkallade han sin trogna elev och vän, lärjungen Timotheos, till sig för ett sista farväl (2 Tim 4:9).
Den Helige Timotheos slutade också sitt liv som martyr. I Efesus hade hedningarna en högtidsdag för att hedra sina avgudar. De bar dem genom staden, under gudlösa ceremonier och sånger. Den Helige biskop Timotheos, som ivrade för Guds ära, försökte stoppa procession och resonera med de andligt blinda avgudadyrkarna genom att predika den sanna tron ​​på Kristus. Hedningarna gav sig då argt på den heliga lärjungen, slog honom, och släpade honom längs marken. Slutligen stenade de honom. Den helige lärjungen Timotheos dog en martyrdöd år 80. På 300-talet överfördes den Helige Timotheos reliker till Konstantinopel och lades i ”De Heliga Apostlarnas Kyrka”. Den Heliga Ortodoxa Kyrkan vördar den Helige Timotheos som en av de sjuttio lärjungarna.

Den Helige Anastasios Persiern

Munkmartyren Anastasios Persiern  var son till en persisk trollkarl som hette Babo. Som hedning bar han namnet Magundates och tjänstgjorde i den persiska kejsaren Chosroes II armé. I ett segerrikt krig mot grekerna år 614 ödelade de staden Jerusalem och förde bort Herrens livgivande Kors till Persien. Stora mirakel inträffade från Herrens kors, och perserna var förvånade. Den unge Magundates hjärta flammade upp med en önskan att lära sig mer om detta heliga föremål i detalj. Han frågade alla om det heliga Korset, och lärde sig på så sätt att Herren själv uthärdat korsfästelse på det för att frälsa mänskligheten. Han blev ytterligare bekant med sanningar i den kristna tron ​​i staden Chalcedon, där Chosroes armé slagit läger för en viss tid. Han döptes med namnet Anastasios, gick sedan i kloster och bodde sju år och arbetade i ett av Jerusalems kloster.
Då han läste de heliga martyrernas levnadsöden blev den Helige Anastasios inspirerad av en önskan att efterlikna dem. En mystisk dröm, som han hade på natten till Stora Lördagen – dagen innan Kristi Uppståndelses Fest – uppmanade honom att göra detta. Efter att ha somnat efter sina dagliga sysslor, såg han en strålande människa som gav honom en gyllene bägare fylld med vin, med orden ”tag och drick”. Vid åsynen av kalken fylldes han av glädje. Den Helige Anastasios uppfattade då att denna vision var ett förebud om sitt egen martyrium. Han gick i hemlighet från klostret till palestinska Caesarea. Där arresterade man honom för att han var en kristen och förde honom till rätten. Guvernören försökte på alla sätt och vis att få den Helige Anastasios att förneka Kristus. Han hotade honom med tortyr och död och lovande honom heder och jordiska välsignelser, men helgonet var orubbligt. Då utsatte de honom för tortyr: de slog honom med käppar, sargade hans knän, hängde upp honom i händerna och knöt en tung sten vid hans fötter, de gjorde honom utmattad genom isolering, och sedan bar de ner honom till ett tungt arbete i ett stenbrott tillsammans med andra fångar.
Slutligen kallade guvernören den Helige Anastasios till sig och krävde att han bara skulle säga orden: ”Jag är inte en kristen”. Om han sade det skulle han bli fri. Den helige martyren svarade: ”Låt mig vara som jag är. Varken inför dig eller inför någon annan kommer jag att förneka min Herre, varken öppet eller i hemlighet – inte ens i sömnen! Ingen någonstans och på inget sätt kommer kunna förmå mig att göra det så länge jag är vid mina sinnen.” Senare, på order av kejsar Chosroes, ströp de den Helige martyren Anastasios (+ 628). Munkmartyren Anastasios reliker överfördes till Palestina, till Anastasios klostret.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Cyprianos och Justina:

Söndagen den 2/10 firas biskopsmartyren Cyprianos, martyren Justina och martyren Theoktist som dog i Nicomedia år 304.

De heliga Cyprianos och Justina.

Den helige Cyprianos (ej att förväxla med den helige Cyprianos av Kartago) var en hedning från Antiokia. Under sin barndom tog hans omdömeslösa föräldrar med honom till gudstjänster till de hedniska gudarna. Från sju års ålder till han var trettio studerade Cyprianos på den mest framstående hedniska skolorna – på berget Olympus, i städerna Argos och Tauropolis, i den egyptiska staden Memphis och i Babylon. Efter att ha uppnått stor kunskap i den hedniska filosofin, och efter att bemästrat de lärdes alla trollkonster, invigdes han i de hedniska prästerskapet på Olympus. Han upptäckte en stor kraft i att tillkalla orena andar, och han såg ofta mörkrets furste och samtalade med honom. Han fick en mängd demoner närvarande av honom.

Efter att ha återvänt till Antiokia blev Cyprianos vördad av hedningarna som en framstående hednisk präst, beundrad av människor för hans förmåga att utföra trollformler, att frammana pest och plågor, och att känna de dödas närvaro. Den mäktiga hedniska prästen fick mången mänskliga själar förstörda genom att undervisa dem i magi, trollformler och att tjäna demoner.

Men i denna stad bodde en kristen: jungfrun Justina. Efter att ha omvänt sin egen far och mor från hedendom och lett dem till den sanna tron på Kristus hade hon hängivit sig åt den himmelske brudgummen och tillbringade sin tid i bön och fasta, och förblev en jungfru. I sin ungdom hade Aglaides friat till henne, men helgonet vägrade. Agalides vände sig då till Cyprianos och sökte hans hjälp för en magisk formel att locka Justina med, till äktenskap med honom. Men oavsett vad Cyprianos försökte, kunde han inte uträtta någonting eftersom helgonet genom sina böner och fasta övervunnit alla djävulens listiga angrepp. Genom sin trollformler släppte Cyprianos lös demoner på den heliga jungfrun, för att försöka väcka de köttsliga passionerna i henne, men hon skingrade dem genom kraften i korstecknet och genom innerlig bön till Herren. Till och med en av demonernas furstar och Cyprianos själv, som i kraft av trolldom antagit olika skepnader, kunde inte påverka den heliga Justina, som stod fast, omgärdad av sin fasta tro på Kristus. Alla trollformler skingrades, och demonerna flydde vid blotta anseendet eller då de fick höra helgonets namn. Cyprianos sände i raseri ner pest på pest över Justinas familj och över hela staden, men det slogs tillbaka genom hennes bön. Cyprianos själ, korrumperad av sin dominans över folk och av sina besvärjelser, dök upp i djupet av sin undergång, och i den avgrund av det intet vilket var vad han tjänade och sade: “Om du har fylls av skräck vid blotta skuggan av korset, och om Kristi namn verkligen får dig att darra,” sade Cyprianos till Satan, ”vad skall du göra, när Kristus själv har kommit inför dig?” Djävulen kastade sig då på den hedniske prästen som var i färd med att ta avstånd från honom och började slå och strypa honom. Den helige Cyprianos testade då först korstecknets makt och Kristi namn för sig själv, för att försvara sig mot fiendens raseri. Efteråt gick han, i djup ånger, till den lokala biskopen Anthymos och skickade alla sina gamla böcker till elden. Redan nästa dag, efter att ha gått in i kyrkan, ville han inte träda ut igen, trots att han ännu inte tagit emot det heliga dopet.

Genom sina strävanden att leva på ett heligt sätt i livet, såg den helige Cyprianos den stora kraften i innerlig tro på Kristus, och återlöste så sina dryga trettio år i tjänst till Satan. Sju dagar efter dopet blev han ordinerad läsare, på tolfte dagen subdiakon, på den trettionde blev han diakon, och efter ett år var han förordnad präst. Inom kort upphöjdes den helige Cyprianos till biskopsämbetets värdighet. Biskopsmartyren Cyprianos omvände så många hedningar till Kristus att det i hans stift inte fanns någon kvar som offrade till avgudarna, och de hedniska templen föll i glömska. Den heliga Justina drog sig tillbaka till ett kloster och valdes där till föreståndare.

Under förföljelsen mot de kristna under kejsar Diocletianus blev biskop Cyprianos och Justina gripna och förda till Nicomedia, där de efter hård tortyr halshöggs med svärd. Soldaten Theoktist, som såg de oskyldigt lidande helgonen, förklarade sig genast vara en kristen och avrättades tillsammans med dem. Då de kristna kände till den mirakulösa omvändelse till Kristus som den heliga biskopsmartyren Cyprianos, en tidigare tjänare av mörkrets furste, hade gjort, bad de ofta om helgonets förböner i sin kamp med orena andar.