O Glädjens ljus

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3FTdccHbMA0?feature=player_embedded]

O Glädjens ljus
Musik av Metropolit Hilarion Alfayev

O Glädjens Ljus, Du heliga avglans, av den Odödlige Faderns Härlighet, Helig Salig Jesus Kristus. Nu då vi är här och då solen sjunker och vi skådar aftonljuset vi lovprisar Fadern och Sonen och Guds Helige Ande. Du är värdig att varje stund besjungas av heliga röster. Du Guds Son, är den som ger liv. Därför ger världen Dig ära.

Hymnen sjungs varje kväll under aftongudstjänsten. Den kommer ihåg den judiska seden där man tänder ett ljus vi Sabbatens ingång, dvs. fredagskvällen vid solnedgången. Vi tror att ljuse är Jesus själv, som strålar med det oskapade ljuset.

Bilderna mot slutet av sången visar en stor kyrka. Det är kyrkan som byggts kring Kristi Grav, där de troende tänder sina ljust på Påsknatten från den heliga elden som kommer ur graven.

Sång av Gudsmoderns Beskydds Ryskortodoxa Kyrkans kör. Vi sjung i Landala Kapell på västerländska långfredagen.