Gudomlig Liturgi och vigsel

Gudomliga Liturgin firas i Vasakyrkans församlingshem på lördag den 6:e september kl. 10:00.

Välkommen till den Gudomliga Liturgin i Vasakyrkans församlingshem tillsammans med Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling och Kristi Förklarings rysk-ortodoxa församling. Fader Jean och fader diakon Mikael kommer att celebrera tillsammans med Kristi Förklarings prost fader Angel samt fr. Gabriel från Heliga Treenighetens Kloster. Kör från båda församlingarna medverkar. Fader Angel kommer att ta emot bikt innan gudstjänsten startar för den som vill bikta sig.

Under liturgin kommer en kröning av ett brudpar äga rum, alltså en ortodox vigsel!

Efter gudstjänsten bidrar vi alla med något gott att äta eller dricka till knytkalaset.

Mikael vigs till diakon

Denna video visar när Mikael vigs till diakon av Hans Nåd Biskop Ignatius (Alhoshi) som är patriarkens ställföreträdare i det Europeiska Ärkestiftet för Antiokias Ortodoxa Kyrka. Det skedde under den Gudomliga Liturgin på den helige Gregorios Palamas söndag 2013-03-31.

Mikael vigs till diakon!

ImageI stor glädje fick vi ta emot beskedet att Mikael kommer att vigas till diakon i den Ortodoxa Kyrkan vid den Gudomliga Liturgin på söndag 31:a Mars kl. 10:30 i St. Helen’s Antiokenska ortodoxa församling, Paris. Hans Nåd Biskop Ignatius (Alhoshi), patriarkens ställföreträdare i det Europeiska Ärkestiftet, kommer att förrätta vigningen. De som vill är välkomna att delta på ceremonin, även om resan förvisso är i längsta laget.

Må Herren hjälpa honom och bistå honom till allt gott verk!