Biskopsmartyren Charalampos

På söndag firar vi minnet av den helige martyren Charalampos, biskop av Magnesia, martyrerna Porfyrios och Baptos samt tre kvinnor led martyrdöden år 202.

Image

Biskopsmartyren Charalampos

Den helige Charalampos spred den kristna tron med framgång i mindre Asien och ledde människor på frälsningens väg. Vetskap om biskopens förkunnelse nådde distriktets guvernör Lucianus och befälhavaren Lucius. Helgonet arresterades och ställdes inför rätta där han bekände sin tro på Kristus och vägrade offra till avgudarna. Trots biskopens höga ålder (han var 113 år gammal) utsattes han för omänsklig tortyr. De lät genomborra hans kropp med järnkrokar och skrapade bort huden från hans kropp. Under tiden vände sig helgonet till de som torterade honom och sade: ”Jag tackar er, bröder, för att ni förnyat min ande som längtar efter att få fara hädan till det nya och eviga livet!”

Då två soldater, Porfyrios och Baptos, såg åldringens uthållighet och totala avsaknad av illvilja bekände de öppet Kristus. För detta blev de omedelbart halshuggna. Tre kvinnor som stod och såg den helige Charalampos lidande började också förhärliga Kristus och fick snabbt möta martyrernas öde.

Den vredgade Lucius tog själv tortyrredskapen och började utsätta den helige martyren för tortyr, men plötsligt föll hans armar av som om de vore huggna av svärd. Då spottade guvernören helgonet i ansiktet varpå hans huvud vändes baklänges så att hans ansikte var vänt bakåt.

Då bad Lucius helgonet att ha förbarmande med honom, och både han och tortyrmästaren helades genom Charalampos förböner. Då kom en stor skara av de närvarande till tro på Kristus. Bland dessa fanns Lucius som föll ner vid biskopens fötter och bad om att få bli döpt.

Lucianus rapporterade allt detta till kejsaren Septimus Severus (193-211) som då befann sig i Antiokia i Pisidien (dvs. västra indre Asien). Kejsaren gav order om att den helige Charalampos skulle föras till honom i Antiokia. Soldaterna tvinnade då hans skägg till ett rep, slog det om hans nacke och använde det för att dra med sig honom. De slog också en järnspik genom hans kropp. Sedan beordrade kejsaren dem att tortera honom ytterligare mer, varpå de började bränna honom med eld, lite grand i taget. Gud beskyddade dock sitt helgon, och han förblev oskadd.

Genom Charalampos förböner skedde många mirakel. Han reste en yngligt från de döda och helade en man som plågats av demoner i 35 år. Många kom till tro på grund av dessa och andra mirakel.

Till och med Galina, kejsarens dotter, kom till tro på Kristus och krossade avgudabilderna i de hedninska templen två gånger. PÅ kejsarens order slog de helgonet över hans mun med stenar. De ville också tända eld på hans skägg, men flammorna vände tillbaka över tortyrmästaren.

Septimus Severus som var full av ondska, samt en ämbetsman vid namn Crispus hädade Herren och bad honom föraktfullt att komma ner till jorden, under det att de skröt om sin egen makt och styrka. Herren lät en jordbävning drabba området och en stor fruktan kom över alla. De båda ogudaktiga hölls som av osynliga band i luften och kunde bara släppas ner genom helgonets förböner. Den vimmelkantige kejsaren rubbades in sin ogudaktighet men föll snart tillbaka igen. Han gav order om ytterligare tortyr, och slutligen beordrade han att man skulle hugga huvudet av Charalampos.

Image

Den helige Charalampos kranium i Sankt Stefansklostret, Meteora.

Under sina sista böner öppnade sig himmelen och helgonet såg Frälsaren och en stor skara änglar. Helgonet bad att den plats där hans reliker skulle vila aldrig skulle lida svält eller sjukdom. Han bad också att där skulle råda frid, välstånd och ett överflöd av frukt, säd och vin på den platsen, och att detta folks själar skulle räddas. Herren lovade att uppfylla hans önskan och steg så till himmelen. Helgonet Charalampos själ följde efter honom. Genom Guds nåd dog helgonet innan han kunde avrättas. Galina begravde martyren med stor heder. Den helige Charalampos kranium vilar i Sankt Stefansklostret, Meteora.

Läs om flera moderna mirakel utförda av den helige Charalampos här och här.

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.