Predikan 181111: Rövaren heter mammon, falsk lära och ideologisk tilltro

Predikan 181111: Rövaren heter mammon, falsk lära och ideologisk tilltro

Dagens evangelietext är liknelsen om den barmhärtige samariten. Fader Mikael predikar om faran med självrättfärdighet, tro utan gärningar och tilltro till världsliga ideologier som t.ex. kapitalism, socialism eller egoism. I slutänden är det mest centrala för vår tro att vi sätter allt vårt hopp till Gud och vandrar i de goda gärningar han förberett för oss.

Predikan 181111: Rövaren heter mammon, falsk lära och ideologisk tilltro
Predikan

 
 
00:00 / 11:10
 
1X
 
Predikan: Vad står skrivet i Skriften? Hur läser du?

Predikan: Vad står skrivet i Skriften? Hur läser du?

Fader Mikael predikar om liknelsen om den barmhärtige samariten. Den laglärde som ville pröva Jesus kunde Skriften men förstod inte dess innebörd. “Vad står det i Skriften? Hur läser du?” frågar Jesus honom, och oss.

Predikan: Vad står skrivet i Skriften? Hur läser du?
Predikan

 
 
00:00 / 14:46
 
1X