Predikan: världens fåfänglighet eller rik inför Gud

Fader Mikaels predikan 2017-11-18 om att inte samla skatter på jorden, att inte söka fåfängt erkännande i världen, utan ägna livet åt att vinna skatter hos Gud. Evangelietexten var Lukas 12:16-21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *