Predikan: Vad står skrivet i Skriften? Hur läser du?

Fader Mikael predikar om liknelsen om den barmhärtige samariten. Den laglärde som ville pröva Jesus kunde Skriften men förstod inte dess innebörd. “Vad står det i Skriften? Hur läser du?” frågar Jesus honom, och oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *