Predikan: Uthållig bön

Fader Mikaels predikan om den Kananeiska kvinnan som uthålligt bad om Jesu förbarmande, och som genom sin uthållighet och tro fick undervisa apostlarna och oss. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

Predikan: Uthållig bön
Predikan

 
 
00:00 / 10:34
 
1X