Predikan: Två kan inte trängas på tronen!

Kristen tro är på allvar, den är svartvit. Du kan inte tjäna två herrar. Stäng inte själens öga! Famla inte i andligt mörker. Låt inte mammon eller andra sk. gudar leda dig bort från Gud som älskar dig mer än du anar.