Predikan Kristi Förklaring (Matt 17:1-9) 2016-08-06

Fader Mikaels predikan på Kristi förklaring 2016-08-06.