Predikan Juldagen 181225

Fader Mikael frågar sig varför blev Gud människa, julens stora under? Svaret är rikt och vittnar om Guds stora kärlek till mänskligheten och personerna. Gud blev människa för din frälsning!

Predikan Juldagen 181225
Predikan

 
 
00:00 / 9:56
 
1X
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *