Predikan: i Kristus

Fader Mikaels predikan på alla heligas dag, första söndagen efter pingst. Vad är helighet, och hur blir man helig?