Predikan: Hopp som förvandlar

Fader Mikael predikar om tiggaren Bartimeus vid Jerikos port, och hur hans desperata rop resulterade i omvändelse och lovsång för honom själv och andra i hans närhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *