Predikan: Förvandling genom att höra och göra

Fader Mikael predikar om hur fiskaren Simon blev apostlafursten Petrus genom att höra vad Guds Ord sade och göra som Guds Ord sade. Evangelietext: Luk 5:1-11.