Predikan: förlorade sonen och att äta kompost

Fader Mikaels predikan på den förlorade sonens söndag 2018. Om att inte döma någon, om att världens lockelser är kompost, och om att Gud möter oss med öppen famn när vi omvänder oss till honom.