Predikan: Fatta mod, och handla därefter!

Fader Mikaels predikan om Sackeus, hur han fattade mod när Jesus ville stanna i hans hem och bli Herre över hans liv. Då agerade Sackeus på sin omvändelse och handlade kristligt, modigt, rättrådigt och klokt.