Predikan: betjänas eller tjäna

Fr. Mikael predikar utifrån söndagens evangelietext, Markus 10:32-45. Om Jesu frivilliga lidande för sin självutgivande kärleks skull, och om en kristen maktanalys: de främste bland er är den som tjänar sin nästa – precis som människosonen!