Predikan: 5 skäl till varför vi firar Teofania

Fader Mikael predikar kort och koncist om varför vi firar Teofania, Kristi dop och uppenbarelsen av att vi ska tillbe Treenigheten.

Predikan: 5 skäl till varför vi firar Teofania
Predikan

 
 
00:00 / 5:16
 
1X