Predikan 20170114

Fader Mikaels predikan på den gudomliga liturgin lördagen 20170114. Söndagens läsningar var Luk 17:12-19 och Kol 3:4-11.

Temat för predikan var vad sann tillbedjan innebär, och hur det involverar kampen mot synd och för helgelse.

Predikan 20170114
Predikan

 
 
00:00 / 11
 
1X
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *