Predikan 2016-11-06 (Luk 8:41-56)

Fader Mikaels predikan om det Kristna hoppet utifrån två kvinnors olika ställningar i samhället. Den ena är den utstötta och “orena” kvinnan som lidit av blödningar i tolv år. Den andra är synagogföreståndaren Jairus dotter från samhällets toppskikt, död vid tolv års ålder.

Evangelietext:

Luk 8:41-56 (Datum: 2016-11-06)

Predikan 2016-11-06 (Luk 8:41-56)
Predikan

 
 
00:00 / 14:09
 
1X
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *