Predikan 2016-10-02 (Luk 6:31-36)

Fader Mikaels predikan om det val Kristus ger oss i dagens evangelietext: Vill vi vara som syndare och hedningar, eller vill vi vara som Gud. Du måste göra ett aktivt val (Luk 6:31-36) 2016-10-02.

Predikan 2016-10-02 (Luk 6:31-36)
Predikan

 
 
00:00 / 15:09
 
1X
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *