Predikan 190120: Tacksamhet

Fader Mikaels predikan över de tio spetälska som blev botade av Jesus i Lukasevangeliet 17:2-19. Enbart en av dem återvände och prisade Gud och tackade Jesus – och denne var dessutom Samarit, en främling och hedning! Vad lär oss detta stycket om tacksamhet?

Predikan 190120: Tacksamhet
Predikan

 
 
00:00 / 8:54
 
1X