Podcast 07: Om bön

Fr. Mikael talar om bönen, den personliga och den gemensamma, ur ett ortodoxt perspektiv. Speciellt viktigt är detta ämne nu inför stora och heliga fastan inför påsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *