Podcast 04: Samtal med Nikolaj Sananés

Fader Mikael samtalar med Nikolaj Sananés om livet i en liten ortodox församling, om att jobba för svensk ortodoxi och om att vara en ortodox familj i Sverige idag.