Podcast 03: Bysantinska och orientaliska kyrkor

Fader Mikael redogör kortfattat för skillnaden mellan bysantinska och orientaliska kyrkor, och varför de inte är i kommunion med varandra idag.