Frågestund efter seminariet 1

Fader Mikael svarar på åhörarnas frågor efter seminariet om den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan som hölls vid Oasrörelsens sommarkonferens i Jönköping 2016. Frågorna var av mycket varierande slag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *