Om oss

Patriark Johannes

Patriark Johannes

Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling grundades den 31:a Januari 2010 och hör till Antiokias Grekisk-Ortodoxa Kyrka. Vi står under Hans Salighet Patriark Johannes X’s beskydd och vägledning. Patriarken representeras i Sverige av Arkemandrit Jean (Mansour), präst i Hl. Marias församling i Södertälje och huvudman för det Skandinaviska Vikariatet.

Vi har blivit välsignade av biskop Johannes av Europa (sedan våren 2013 patriark av Antiokia) att representera Antiokias Grekisk-Ortodoxa Kyrka i Göteborg. Församlingen betjänar de Antiokiska bekännarna i Göteborgsområdet, och alla Östortodoxa är välkomna att delta vid gudstjänsterna. Dessutom bedriver vi ett aktivt arbete med att göra den Ortodoxa tron mer tillgänglig för svenskar. Det sker bla. genom gudstjänster på svenska, studiecirklar och gemenskap. Se gudstjänster för schema.

Församlingens organisationsnummer är 802461-2056, och här kan du läsa våra stadgar. Bankgiro är 803-1726.

Det går även att ge en gåva med Swish: 123 278 80 99

Här är lite bilder från församlingens liv och verksamhet: