Om oss

Patriark Johannes

Patriark Johannes

Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling grundades den 31:a Januari 2010 och hör till Antiokias Grekisk-Ortodoxa Kyrka. Vi står under Hans Salighet Patriark Johannes X’s beskydd och vägledning. Patriarken representeras i Sverige av Arkemandrit Jean (Mansour), präst i Hl. Marias församling i Södertälje och huvudman för det Skandinaviska Vikariatet.

Vi har blivit välsignade av biskop Johannes av Europa (sedan våren 2013 patriark av Antiokia) att representera Antiokias Grekisk-Ortodoxa Kyrka i Göteborg. Församlingens vision är att göra den Ortodoxa tron mer tillgänglig för svenskar. Det sker bla. genom gudstjänster på svenska, studiecirklar och gemenskap. Se gudstjänster för schema. Församlingen betjänar alla Östortodoxa i Göteborgsområdet.

Församlingens organisationsnummer är 802461-2056, och här kan du läsa våra stadgar. Bankgiro är 803-1726.

Det går även att ge en gåva med Swish: 123 278 80 99

Här är lite bilder från församlingens liv och verksamhet: