Media

Nedan finns ett arkiv med vårt inspelade material. Du kan även lyssna via iTunes.

Föredrag & predikan:

Föredrag om den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan (Oasrörelsens sommarkonferens 2016):

 

Fader Mikaels predikan på femte söndagen i stora fastan 2017, Maria av Egyptens söndag. Temat är hurdant Guds rike är och vilka lagar som gäller där. Tjäna andra, som Kristus gjorde!

 

Fader Mikaels predikan om evangelieläsningen på andra söndagen i stora fastan 2017. Texten är hämtad ur Mark 2:1-12, och handlar om hur Jesus i sin hemstad Kapernaum förlåter en lam man synder och sedan läker hans fysiska sjukdom. Det visar sig att hela evangeliet finns sammanfattat i läsningens första vers: “Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum.”

 

Fader Mikaels predikan på förlåtelsens söndag, sista söndagen innan stora fastan 2017. Under förfastan har vi fått förbereda oss inför att träda in i fastan rätt utrustade. På förlåtelsens söndag får vi nyckeln för att gå in genom omvändelsens port och få en välsignad fastetid.

 

Fader Mikaels predikan på den förlorade sonens söndag 2017. Vem vill inte möta samma kärlek och förbarmande som den förlorade sonen fick möta när han omvände sig och gick hem till sin far?

 

Fader Mikaels predikan på den gudomliga liturgin lördagen 20170128. Söndagens läsningar var Matt 15:21-28 och 2 Kor 6:16-7:1. Varför är Jesus tyst när den kanaaneiska kvinnan utgjuter sitt hjärta? Är inte Jesus kärleken personifierad? Kunde han inte bara knäppa med fingrarna och bota hennes dotter? Kanske ville Jesus lära oss något om tro och ödmjukhet, grundvalarna för vår frälsning?

 

Fader Mikaels predikan 2017-01-14, om helgelse, gudomliggörelse, och sann tillbedjan genom att efterlikna vår barmhärtige Gud.

 

Fader Mikaels predikan på juldagen 2016. Var möter vi Herren? I vardagen! Precis som herdarna som vaktade sina får, eller de vise männen som följde stjärnan. Var föds Herren? På spektakulära platser? Nej, i en krubba. Låt ditt hjärta vara den krubban så att Kristus kan födas inom dig.

 

Predikan om hur alla döpta ortodoxa kristna iklätt sig Kristus, och att det därför är först och främst med Kristus vi identifierar oss. Inte etnicitet, språk, kultur, samhällsställning eller kön. “Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus” skriver Paulus i dagens epistel (Gal 3:23-4:5).

 

Predikan om Jesu upprättande av både kvinnan med blödarsjuka och synagogföreståndaren Jairus dotter (Luk 8:41-56) 2016-11-06.

 

Predikan om det val Kristus ger oss i dagens evangelietext: Vill vi vara som syndare och hedningar, eller vill vi vara som Gud. Du måste göra ett aktivt val (Luk 6:31-36) 2016-10-02.

 

Predikan om Moses Etiopiern och om att flytta berg (Matt 17:14-23):

 

Predikan på Kristi förklaring 2016-08-06 (Matt 17:1-9):

 

Predikan på pingst 2016 (Joh 7:37-52; 8:12):

 

Predikan på den blinde mannens söndag 2016 (Joh 9:1-38):

 

Föredrag på församlingsdag 2016-05-28, om gemenskapens glädjeämnen och utmaningar:

 

Predikan på den lame mannens söndag 2016 (Joh 5:1-15):

 

Podcast om den Ortodoxa Kyrkan:

01 Introduktion:

 

02 Svenska helgon:

 

03 Bysantinska och orientaliska kyrkor:

 

04 Samtal med Nikolaj om att vara en liten ortodox församling i Sverige:

 

05 Om kyrkorummet:

 

06 Traditionen med stort “T”

 

07 om bönen

 

Podcast logotyp