Media

Nedan finns ett arkiv med vårt inspelade material. Du kan även lyssna via iTunes.

Föredrag & predikan:

Alla predikningar finns på denna feed, och kan höras på iTunes eller andra poddcathers.

Föredrag om den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan (Oasrörelsens sommarkonferens 2016):

 

Podcast om den Ortodoxa Kyrkan:

01 Introduktion:

 

02 Svenska helgon:

 

03 Bysantinska och orientaliska kyrkor:

 

04 Samtal med Nikolaj om att vara en liten ortodox församling i Sverige:

 

05 Om kyrkorummet:

 

06 Traditionen med stort “T”

 

07 om bönen

 

Podcast logotyp