Category: Församlingsdag: Liturgin

Församlingsdag: Liturgin


February 15, 2020

Tema: Liturgin, tacksamhetens sakrament.

Med Michael Hjälm, rektor för avdelningen Östkyrkliga studier vid EHS, dekan vid Sankt Ignatios Andliga Akademi. Lektor i Systematisk Ecklesiologi. Gjorde sin avhandling inom liturgisk teologi på Alexander Schmemann på Uppsala Universitet 2013.

Samtal under ledning av arkimandrit Jean Mansour, patriarkens vikarie för Sverige och hela Skandinavien.

Schema Lördag 15:e:

15:00 - Fika

16:00 - Föreläsning

18:00 - Aftongudstjänst

Söndag 16:e kl. 15:00 - Gudomlig Liturgi

View full calendar