Kontakt

Fr. Mikael Fälthammar, församlingens präst:

mobil: 0704-745604

e-mail: kristiuppstandelse@gmail.com

Mikael kommer gärna och föreläser om den Ortodoxa Kyrkan och tron hos er i er församling, ungdomsgrupp eller annat sammanhang. Hör av genom uppgifterna ovan för närmare information.

Mikael har en teologie masters-examen vid Göteborgs Universitet. Han har också ett diplom i praktisk Ortodox Teologi från Antiochian House of Studies, New Jersey, efter en tre år lång distansutbildning där.

Mikael vigdes till präst av Hans Eminens Metropolit Ignatius (Alhoshi) i Göteborg 21:a Maj 2017, med Hans Salighet Patriark Johannes välsignelse.

Fader Mikael med hustru Frida