Mission i 1800-talets Alaska

Heliga Innokenti, Amerikas Apostel och första biskop.

Helige Innokenti är en av våra främsta förebilder i missionsarbete. I denna artikel på OCAs (Orthodox Church in America) hemsida resonerar man kring instruktioner som Helige Innokenti gav till sina predikanter som sändes ut i Alaska till ställen där kristendomen aldrig predikats. Följande är några utdrag ur hans brev:

Från första stunden när du ger dig ut försöka genom värdigt uppförande och dygder att vinna allas respekt och att bli omtyckt – inte bara bland urinvånarna men även bland de ryska invandrarna också. Ett gott rykte inger respekt och en som respekteras blir också hörd.

Visa aldrig förakt för deras sed och livsstil oavsett hur mycket du finner dem stöttande för ingenting förolämpar och irriterar urinvånarna lika mycket som när man fnissar åt dem eller deras ägodelar.

När du undervisar och samtalar med dem var varsam, behaglig, enkel och anspråkslös. Förhåll dig inte till dem som en översittare eller skolmagister därför att om du gör det kan du allvarligt äventyra ditt arbetes framgång.

När urinvånarna talar med dig lyssna ordentligt, artigt, tålmodigt, och svara på frågan på ett övertygande, försiktigt och omtänksamt sätt. Alla frågor som de ställer om andliga ting är oerhört viktiga för dig som predikant; de visar på den sökandes andliga tillstånd och förmåga, samt hans vilja att lära sig. Om du inte svarar när han frågar, eller om du svara på ett sätt som får honom att känna sig stött, riskerar du att tysta ner honom för alltid.

Läs hela artikeln om Helige Innokentis missionslära här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *