Stormartyren Artemios

ImagePå söndag firar vi minnet av den helige stormartyren Artemios (+363). Han var en hög officer i den romerska armén under Konstantin den Stores tid. Han utnämndes till prefekt för Egypten. Under kejsaren Julianus Avfällingens regering protesterade han mot dennes avfall från den kristna tron, och försökte bl.a. stoppa misshandeln av två präster i Antiokia. Upprörd över situationen gick han till kejsaren och klagade: “Varför pinar du så skoningslöst dessa oskyldiga och hängivna män, och varför försöker du tvinga dem att vända ryggen till den kristna tron?”

Artemios medling räddade de båda prästerna från döden och de skickades istället i exil till ett annat land. Artemios själv förlorade sin militära ställning, blev slagen och fängslad. I fängelset blev han torterad och slutligen halshuggen år 363.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *