Profeten Nahum

På söndag firar vi minnet av en av de tolv sk. “mindre profeterna” från det gamla förbundet. Den heliga profeten Nahum, vars namn betyder “Gud tröstar,” var från byn Elkosh (Galileen). Han levde under det sjunde århundradet f.Kr. Profeten Nahum profeterade om den assyriska staden Nineves förstörelse på grund av dess många ogärningar som bl.a. var förstörelsen av den israelitiska riket, och kung Sanheribs hädelse mot Gud. Den assyriska kungen Ashurbanipal dog 632 f.Kr., och under de kommande två decennierna började hans imperium att falla sönder. Nineve föll 612 f.Kr.

Nahum skiljer sig från de flesta av profeterna i det att han inte lämnar någon uppmaning till omvändelse. Han fördömer inte heller Israel för otrohet till Gud.

Detaljer om profetens liv är okända. Han dog vid fyrtiofem års ålder och begravdes i sin hemstad. Han är den sjunde av de tolv mindre profeterna i Gamla Testamentet.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *