Lite media:

För den intresserade finns nu möjlighet att ta del av några seminarier. Dels håller fader Gregory i Manchester på att ladda upp alla fem seminarierna från konferensen om den Helige Ande i Kyrkan som vi deltog på. De finns här, och det är också där man ska kolla senare efter resterande videos. Här kommer också en presentation med egna länkar till de olika föredragen.

  1. Den Helige Ande i Nya Testamentet, av subdiakon Emmanuel Kahn.
  2. Den Helige Ande i Liturgin och Bönen, av fader Samir Gholam.
  3. Sanningens Ande: den Helige Andes gåvor i församlingen, av fader Alexander Tefft (föredraget börjar ca. 3 minuter in).
  4. Den Helige Ande i Klosterlivet, av Arkimandrit (=prästmunk) Damaskinos (föredraget börjar efter ca. 5 minuter).
  5. Den Helige Ande och Mission, av fader Gregory Hallam.
  6. Predikan under den Gudomliga Liturgin, av fader Gregory Hallam.

Dels kan man beställa Mikaels seminarium här, som CD eller mp3 (genom att kontakta församlingen på kristiuppstandelse (at) gmail . com). Det har titeln “Den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan” och hölls under Oasrörelsens konferens i Kungsbacka i år. Den gör inte anspråk på att vara uttömmande i ämnet, men att ge några axplock ur den Ortodoxa Kyrkans erfarenheter av den Helige Ande, manifesterad i olika helgons liv.

Församlingens gudstjänstschema ser ut så här, under resten av sommaren:

24/7 – ingen Vesper

31/7 – Vesper kl. 17:00

7/8 – ingen Vesper

14/8 – Vesper kl. 17:00

21/8 – ingen Vesper

28/8 – Vesper kl. 17:00. Sedan vesper varje vecka under september.

Alltså firar vi Vesper varannan vecka under slutet av Juli och hela Augusti. September blir en speciell månad, då fader Irenaeus kommer till Göteborg för att fira gudstjänster och ta emot katekumenerna. Mer om det senare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *