Jakob av Persien:

Välkommen till gudstjänst på söndag. Vi firar minnet av Jakob av Persien, även känd som den “itu-huggna”. Han är en av många kristna som fått sätta livet till för sin tro. Utöver den radikalitet som martyrerna vittnar om i tron, så påminner de oss också om att många kristna idag får lida förföljelser och martyrium för sin tro, inte minst i det område som av gammalt utgjorde det gamla Persiska riket: Iran och Irak. Läs mer om den Helige Jakob här:

Jakob av Persien

Jakob av Persien

Den heliga Stormartyren Jakob av Persien föddes på 300-talet i en from kristen familj som var både rik och berömd. Hans fru var också en kristen, och makarna fostrade sina barn i fromhet och undervisade dem i kärlek till bön och läsning av den Heliga Skrift. Jakob innehade en hög position i den persiska kejsaren Izdegerd (399-420) och hans efterträdare Barakhranes (420-438) rike.

Under en av de militära kampanjerna förfördes Jakob av kejsarens välvilja, blev rädd för att erkänna sig som kristen, och offrade så tillsammans med kejsaren till avgudar. När Jakobs mor fick höra om detta, skrev både hon och hans hustru ett brev till honom i djup nöd, där de skällde ut honom och uppmanade honom att omvända sig. Då han tog emot brevet, insåg Jakob allvaret i sin synd, och framför sig såg han skräcken av att vara borthuggen, inte bara från sin familj, utan även från Gud själv, och han började gråta och klaga högljutt och be Herren om förlåtelse.

Hans kollegor hörde honom be till Herren Jesus Kristus, och rapporterade detta till kejsaren. Under förhören som följde, med mod i anden, bekände den Helige Jakob tappert sin tro på den ende sanne Guden. Ingen uppmaning från kejsaren kunde rubba honom till att avsäga sig Kristus. Kejsaren gav då order om att helgonet skulle utlämnas till död och martyrskap. Man placerade martyren på huggkubben och skar omväxlande av honom fingrarna och tårna, och sedan högg man av hans händer och fötter. Under den utdragna tortyren bad den Helige Jakob ständigt i tacksamhet till Herren, att han hade gett honom möjlighet att genom fruktansvärda plågor kunna befrias från sina begångna synder. Flödande av blod halshöggs då martyren.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *