Guds Moders avsomnande:

På söndag firar vi gudstjänst med anledning av Guds Moders avsomnande. Så här skriver två Ortodoxa teologer om festens innebörd:

Festen till Gud Moders avsomnande omfattar två tydliga men oskiljaktiga moment i Kyrkans tro: för det första döden och begravningen och för det andra Guds Moders uppståndelse och upptagande i himlen. Ortodoxa Kyrkan vet hur man ska respektera denna händelses hemlighetsfulla karaktär som inte utgjorde något tema för apostolisk förkunnelse. Egentligen är det här ett mysterium, inte ämnat att höras av “dem utanför” men uppenbarat för Kyrkans inre medvetande. För dem som är fasta i tron på Herrens uppståpndelse och himmelsförd är det tidigt att om Guds Son antog sin mänskliga natur i Jungfruns sköte, måste hon som tjänade inkarnationen i sin tur bli upptagen till härligheten hos sin Son som är uppstånden och uppstigen till himmelen. “Stå upp, o Herre, till din vila; du och din helighets ark.” Graven och döden kunde inte hålla kvar “Livets Moder,” ty hennes Son hade överfört henne till den tillkommande tidsålderns liv.

Förhärligandet av Modern är ett direkt resultat av Sonens frivilliga förödmjukelse: Guds Son blir människa och blir “människosonen,” i stånd att dö, under det att Maria som blir Guds Moder, tar emot den “härlighet som tillhör Gud” och är den första bland männskliga varelser att delta i skapelsens gudomliggörelse. “Gud blev människa för att människan skulle bli Gud.” Ordets människoblivande visar sig således vid slutet av Marias liv på jorden.

Den tillkommande tidsålderns härlighet, människans sista mål, är redan förverkligad, inte bara i en av de gudomliga hypostaserna som blev kött utan även i en mänsklig person som blev gud. Denna övergång från död till liv, från tid till evighet, från jordiskt förhållande till himmelskl salighet, placerar Guds Moder bortom den allmänna uppståndelsen och yttersta domen, bortom den Andra tillkommelsen som kommer att avsluta världens i historia. Festen den 15:e Augusti är en andra hemlighetsfull Påsk, eftersom Kyrkan i denna firar, före tidens slut, den hemliga förstlingsfrukten av dess esklatologiska fulländning.

– ur boken “the Meaning of Icons” av L. Ouspenskij & V. Lossky (hämtat ur Ortodox Tidning nr. 8 (471) årg. 49, s. 16.)

Typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg. Välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *