Fäderna vid det sjunde Ekumeniska Konciliet

Ikonernas återställandePå den söndag som infaller efter den 11:e oktober firar vi minnet av de 350 heliga fäderna som samlades till det sjunde ekumeniska konciliet. Det ägde rum i staden Nicea år 787 under den helige patriarken Tarasios, då kejsarinnan Irene och hennes son Konstantin Porphyrogenitus regerade. Man samlades för att vederlägga den ikonoklastiska villoläran, alltså läran om att ikoner inte hade någon plats i Kyrkans liv. Denna villolära hade fått kejserligt stöd i och med det edikt som kejsaren Leo Isauriern lät utfärda år 726.

Många av de heliga fäder som fördömde ikonoklasmen vid detta heliga koncilium dog senare som bekännare och martyrer för de heliga ikonerna under ikonoklasmens andra stora angreppet under 800-talet, speciellt under kejsar Leo Armenierns styre.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *