Döparens och Förelöparens födelse.

På söndag firar vi Johannes Döparens och Förelöparens födelse.

Den heliga profeten Malaki profeterade att innan Messias skulle komma skulle hans Förelöpare vara verksam (Mal 3:1). Denne skulle förbåda hans ankomst. Därför väntade Judarna på Messias och på hans Förelöpare.

Sakarias & Elisabeth med deras son Johannes.

I en stad bland kullarna i Judéen i Palestina levde den rättfärdige prästen Sakarias och hans hustru Elisabeth, fromt följande Herrens bud. Paret hade dock en stor sorg: att upp i ålderns höst förbli barnlösa. De bad oupphörligen till Gud, att han skulle ge dem ett barn. En gång när Sakarias tjänade som präst i templet i Jerusalem gick han att beröka templet under en gudstjänst. Då han gått in bakom det Allra Heligastes förlåt (= ett döljande draperi), såg han en Guds ängel, stående på högra sidan om rökelsealtaret. Sakarias blev förvånad och stannade upp i rädsla, men ängeln sade till honom: “Frukta icke, Sakarias, din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och du skall ge honom namnet Johannes.” Men den rättfärdige Sakarias trodde inte det ord den himmelska budbäraren kom med. Ängeln sade då till honom: “Jag är Gabriel, som står inför Gud och är sänd att tillkännage detta till dig. Nu skall du förbli tyst tills den dag du blir far, eftersom du icke har trott mina ord.” Samtidigt väntade folket på Sakarias, och de häpnade när de såg att han inte kom ut ur helgedomen på så lång tid. När han kom ut skulle han uttala en välsignelse över folket, vilket gudstjänstordningen bjöd, men han kunde inte uttala den eftersom han hade blivit stum. När Sakarias med gester förklarat att han var oförmögen att tala, förstod folket att han hade sett en vision. Ärkeängelns utsaga uppfylldes, och den rättfärdiga Elisabet befriades från sin ofruktsamhet, och frambar Herrens förelöpare och döpare, Johannes.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *