Den Helige Symeon Styliten

ImagePå söndag firar vi det kyrkliga nyåret och den helige Symeon Styliten (390-459). Han blev munk vid 13 års ålder i klostret Eusebon nära Antiokia. Munkarna där drev iväg honom på grund av hans stränga asketiska levnad och han levde många år som eremit. Ryktet om hans helighet gjorde att många människor kom för att se honom och få ett råd om hur de skulle leva sina liv som kristna. För att värja sig mot alla besökare byggde han en pelare som han successivt lät bygga högre och högre. På denna pelare levde han återstoden av sitt liv – 36 år! Mat och förnödenheter fick han i en korg som hissades upp en gång i veckan. Han fick stort inflytande genom att han omvände många hedningar till den ortodoxa tron och skapade försoning mellan fiender. Han är urtypen för senare tiders styliter, dvs. pelarhelgon. Den helige Symeons pelare kom att bli ett av den antika världens tre främsta pilgrimscentra. Platsen ligger nära huvudleden till Antiokia vilken var områdets största stad när det begav sig. Idag är bara ruiner kvar, men fundamentet till pelaren finns fortfarande att beskåda.

Fundamentet till hl. Symeons pelare

Fundamentet till hl. Symeons pelare

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *