Den helige Fokas av Sinope

ImageBiskopsmartyren Fokas som vi firar på söndag föddes i staden Sinope. Redan i sin ungdom levde han en fromt kristet liv och som vuxen blev han biskop i sin hemstad. Den helige Fokas omvände många hedningar till tron på Kristus. Under en förföljelse mot de kristna under kejsar Trajanus (98-117) befallde guvernören att helgonet skulle avsäga sig sin tro på Kristus. Han vägrade och efter ihärdig tortyr stängde man in honom i ett uppvärmt bad där han dog martyrdöden. Detta skedde år 117 e.Kr.

År 404 överfördes helgonets reliker till Konstantinopel och den helige Johannes Chrysostomos, stadens ärkebiskop, höll då en predikan med anledning av denna högtid.

Biskopsmartyren Fokas vördas särskilt som en beskyddare mot brand, samt som en hjälp för den som håller på att drunkna.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *