Theodoros av Tyros:

Välkomna att på söndag fira minnet av den helige stormartyren Theodoros soldaten. Den heliga martyren Theodoros av Tyros var soldat i staden Alasium i distriktet Pontine  (en provins i nordöstra Mindre Asien som sträcker sig längs kusten av Pontus Euxine, dvs. Svarta havet), under ledning av en viss Brincus. Då de fick reda på att han var kristen befallde de honom att offra till avgudar. Den helige Theodoros bekände då stadigt och med hög röst sin tro på Kristus Frälsaren. Befälhavaren gav honom flera dagar att tänka över det, under vilka den helige Theodoros bad intensivt. De anklagade honom för att anlägga en brand i ett hedniskt tempel och kastade honom i fängelse till att dö av svält. Herren Jesus Kristus visade sig för honom och tröstande och uppmuntrande honom. Då han ånyo ställdes inför guvernören bekände den helige Theodoros ännu en gång djärvt och oförskräckt sin tro, varpå han utsattes för nya plågor och dömdes till att brännas i elden. Martyren Theodoros klättrade utan tvekan upp i brasan och gav upp  sin heliga själ till Gud i bön och lovsång.

Image

Stormartyren Theodoros av Tyros

Detta skedde omkring år 306 under den romerska kejsaren Gallerius (305-311). Oskadd av branden blev den helige Theodoros kropp begravd i staden Eukhaitakheia, inte långt från Amasium. Hans reliker överfördes efteråt till Tsar’grad, till en kyrka tillägnad hans namn. Hans huvud vilar i Italien, i staden Gaeto.

50 år efter den helige Theodoros martyrium ville kejsaren Julianus Avfällingen (361-363) ställa till en skandal för de kristna och befallde Konstantinopels befälhavare att under stora fastans första vecka bestänka alla livsmedel på marknadsplatsen med blod från avgudaoffer. Den helige Theodoros uppenbarade sig i en dröm för ärkebiskop Eudoxios och beordrade honom att informera alla de kristna att ingen skulle köpa något på marknadsplatsen, utan man skulle istället äta kokt vete med honung – kolivo (kut’ya eller sochivo). Till minne av denna händelse firar den Ortodoxa Kyrkan årligen minnet av den helige stormartyren Theodoros av Tyros på lördagen den första veckan i stora fastan. Dagen före denna lördag ​​i de förutinvigda gåvornas liturgi efter “bönen bakom amvon”  läses en åminnelse-kánon till den heliga stormartyren Theodoros, skriven av munken Johannes av Damaskus. Efter detta välsignas kolivo och distribueras till de troende. Firandet av stormartyren Theodoros på lördagen i den första veckan i stora fastan fastställdes av patriarken av Konstantinopel Nektarios (381-397).

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *