FAQ

Innehåll:

1.) Hur fungerar det praktiska arbetet i vår församling?

2.) Dop, vigsel, begravning, hemvälsignelse, samtal etc.

Välkommen till vår församling. Vad kul att du hittat hit! Detta är lite samlad information om vad som får vår församling att fungera, och hur just du kan bidra med dina gåvor till Guds rikes framväxt i Göteborg.

1.) Hur fungerar det praktiska arbetet i vår församling?

Ekonomin:

All vår ekonomi är helt baserad på gåvor från medlemmarna. Vi får inga bidrag från staten eller kyrkan. Allt som kostar något (prästernas biljetter, hotellrum, lokalhyra, material till gudstjänsten, fr. Mikaels lön etc) är helt beroende på frivilla gåvor från församlingsmedlemmarna.

Därför uppmuntrar styrelsen till att ge ”tionde”, dvs. att du ger 10% av din månadsinkomst till församlingen enligt bibliskt princip. Vi kommer dock aldrig kontrollera någons inkomstuppgifter och jämföra med givandet. Var och en ger vad han eller hon förmår. Sätt in din gåva på vårt bankgiro: 803-1726, och låt det bli en kontinuerlig gåva. Man kan även använda Swish: 123 278 80 99.

Vi vill passa på att nämna att vår församling sköter ekonomin helt enligt myndigheternas regler. Dvs. att löner och andra utgifter betalas ut med arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Det innebär, om vi tar diakonens lön som exempel, att om 2:- betalas ut från församlingen går 1:- till staten och 1:- till fr. Mikaels lön. Vidare bokförs och redovisas allt vid årsmötet. Den som önskar kan få inblick i detta.

Arbetsfördelning:

Vi äger ingen egen kyrka. Varje gång vi ska fira gudstjänst plockar vi fram alla ikoner och alla saker vi behöver. Efter varje gudstjänst måste vi plocka undan allt och städa efter oss. Detta är ett arbete som vi alla hjälps åt med.

Alla krafter behövs och uppskattas i kyrkan, dina krafter också! Genom att arbeta tillsammans bär vi varandras bördor och hjälper varandra så att vi kan lovsjunga Gud tillsammans.

Måltiden efter gudstjänsterna:

Efter varje liturgi äter vi tillsammans. Måltiden består av olika rätter som var och en av oss tagit med själva och delar på. Det kallas för knytkalas. Vår tanke är att kunna äta något rejält efter liturgin, eftersom vi är hungriga av att ha fastat innan. Det brukar blir en uppskattad blandning av rätter från världens alla hörn. Vad kan du ta med dig för maträtt att berika måltiden med? Du är självklart välkommen att äta med oss även om du inte har med dig någon egen mat.

Vill du hjälpa till?

Möjligheterna att hjälpa till är många: ekonomiskt, att ställa i ordning lokalen, att laga mat, att hjälpa till i köket, att sitta med i styrelse och arbeta organisatoriskt. Dessa är bara exempel, men alla visar de på att du behövs i vår församling för att vi ska kunna växa och vara en välfungerande gemenskap.

Önskar du mer av församlingen? Var den förändring du själv vill se! Kom, bidra, hjälp till. Det är ett konkret sätt att älska Jesus Kristus på, och jag lovar dig: du kommer bara bemötas med tacksamhet och glädje från församlingens håll! Fråga någon av oss i församlingen om du kan hjälpa till med att t.ex. bära fram saker, ordna med matbord och tallrikar etc., sjunga i kören m.m.

2.) Dop, vigsel, begravning, hemvälsignelse, samtal etc.

Vi hjälper till att ordna med olika kyrkliga förrättningar. Det är alltid bra att vara ute i god tid.

Vill du döpa ditt barn? Gifta dig? Behöver du anordna en begravning? Kontakta oss så hjälper vi dig med präst och lokal.

Vi hjälper också till med kontakt för hemvälsignelser och andra kyrkliga välsignelser. Se kontaktsidan för info om hur du når oss.

Önskar du samtal? Kontakta fader Mikael Fälthammar (se kontaktsidan).

Vad kostar det? Medlemmar i församlingen erhåller förrättningar gratis. Övriga betalar 1000:- per förrättning till församlingens konto.

Än en gång, varmt välkommen!