Rapport från fader Irenaeus besök:

Under några dagar i början av December fick vi välsignelsen att ha fader Irenaeus och khouria (prästfru) Genevieve hos oss i församlingen. De reste hit från Belfast, där de arbetar med Saint Ignatios of Antioch Orthodox Church. De reste hit till Sverige för att vägleda och uppmuntra oss i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Det var … [Read more…]

Fader Irenaeus till Göteborg.

Fader Irenaeus kommer till Göteborg. Fader Irenaeus är den präst som tog upp oss i den Ortodoxa Kyrkan i januari 2010. Han är präst i “Saint Ignatios of Antioch Orthodox Church” i Belfast, Nordirland. Han och hans fru Genevieve kommer hit från den 30:e november och reser hem igen den 3:e december. Fader Irenaeus jobbar … [Read more…]

De sjuttio:

På söndag firar vi minnet av några av de sjuttio apostlarna som Herren utvalde i Luk 10:1-17. Även om de inte innehar samma hedersplats som de tolv apostlarna i Kyrkans Tradition, så är de goda förebilder för oss än idag. Med stor entusiasm gav de sig ut i världen och predikade evangeliet och omvände folk … [Read more…]

Martyren Arethas och de med honom:

På Söndag firar vi åminnelsen av martyren Arethas (al-Haarith), och de med honom. Vespern börjar kl. 17. Här följer en kort redogörelse för hl. Arethas som var guvernör i en stad i Arabien: Martyren Arethas och tillsammans med honom 4.299 martyrer led för Herren Jesus Kristus på 500-talet. Arethas var guvernör i staden Negran i … [Read more…]

Martyrerna Eulampios & Eulampia.

På söndag minns vi de heliga martyrerna Eulampios och Eulampia på aftongudstjänsten kl. 17. Här följer en kort redogörelse över deras martyrium: De heliga martyrerna Eulampios och Eulampia, en bror och syster, levde i början av 300-talet i staden Nikomedia. Efter att ha läst ett dekret av kejsar Maximianus (284-305) att varje kristen var under … [Read more…]