Herrens påsk:

Natten mellan den 23:e och den 24:e April, precis efter kl. 00:00 firar Kyrkan Herrens påsk. I Kristi Uppståndelses församling har vi ingen präst, och hänvisar därför till de andra ortodoxa församlingarna i Göteborg. Först och främst hl. Maria Magdalenas församling, som firar stora delar av liturgin på svenska. Här finns ett schema för deras … [Read more…]

Ortodoxins seger:

På söndag firar vi den första söndagen i fastan, som kallas för “Ortodoxins seger.” Den firas till minne av ikonvännernas seger över ikonstormarna (=de som var emot bruket av ikoner). Efter flera sekler av stridigheter i det bysantinska riket om huruvida ikoner var tillåtna eller inte (kejsarna drev vanligen linjen att de inte var det, … [Read more…]

Förlåtelsens Söndag:

På söndag firar vi den sista söndagen innan den stora fastan. Det är också den sista söndagen i raden av förberedelser in för fastan, och den kallas för ”Förlåtelsens söndag.” Texterna i Vespern påminner oss om Adam och Evas olydnad i Edens lustgård, konsekvenserna av det, samt hur Adam sitter utanför paradiset och beklagar sig … [Read more…]

De tre Hierarkerna:

På söndag firar vi minnet av tre av Kyrkans stora lärare. Det är Basileios den Store, Gregorios Teologen samt Johannes Chrysostomos. Undrar du varför vi tror som vi tror idag, och varför vår trosbekännelse lyder som den lyder? Det är bl.a. för att dessa tre kämpat och formulerat den Sanning som apostlarna tagit emot från … [Read more…]

Söndagens vesper:

På söndag firar vi vår första vesper i kryptan i Vasakyrkan, Göteborg. Kl. 16:30 berättar Mikael kortfattat om vespern, och vi börjar gudstjänsten kl. 17. Efteråt stannar vi kvar för lite samtal och frågor. Välkomna! På söndag firar vi minnet av biskopsmartyren Klemens av Ankyra: Prästmartyren Klemens föddes i Galatien i staden Ancyra år 258. … [Read more…]